Kwaliteitsbeleid TRIS B.V. ISO 9001:2015

TRIS B.V. (Triple R Oil Cleaner | Triple R Industrial Services) is een organisatie welke staat voor een andere kijk op olie gerelateerd onderhoud. TRIS B.V. is de importeur, het verkoopkantoor, distributie, assemblage en engineering hoofdkantoor voor en in Europa in samenwerking met ons hoofdkantoor in Japan. Middels de bewezen Triple R techniek in bypass dieptefiltratie en de uitgebreide servicemogelijkheden van TRIS B.V. staan we onze klanten ter dienst. Het reinigen van olie met Triple R heeft niet enkel een direct positief financieel gevolg voor onze klanten, ook het milieu speelt een grote rol daar deze aanzienlijk wordt ontlast. TRIS B.V. streeft naar een bewustwording van het gebruik van (eindige) grondstoffen en speelt hierop in met haar filtratieproducten welke deze grondstoffen vele malen langer mee laat gaan dan normaliter het geval is.

Om invulling te geven aan de strategische richting en het doel van onze organisatie is een managementsysteem opgezet en ingevoerd conform de eisen uit de ISO 9001:2015. Hierbij is rekening gehouden met de context van de organisatie.

De behoeften en verwachtingen van onze klanten staan centraal. Wij streven ernaar om met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving aan de behoeften en verwachtingen van onze stakeholders te voldoen.

Hierbij streven wij naar continue verbetering van onze producten en diensten en de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem. Hier wordt o.a. invulling aan gegeven doormiddel van risicomanagement, het periodiek opstellen en monitoren van onze kwaliteitsdoelstellingen en monitoren van onze processen.

De directie heeft zich tot taak gesteld erop toe te zien dat het kwaliteitsbeleid met de daarbij horende kwaliteitsdoelstellingen bekend zijn bij (inhuur)personeel en relevante belanghebbenden en zij zich bewust zijn van hoe zij hier invulling aan dienen te geven. Daarnaast draagt de directie zorg voor het actueel en up-to-date houden van de benodigde vakbekwame kennis en deskundigheid van het personeel doormiddel van (al dan niet verplichte) opleidingen en training. Wanneer nodig zal in de benodigde middelen worden voorzien.

Om vast te stellen of blijvend aan de eisen van onze klanten en stakeholders en wet- en regelgeving wordt voldaan zullen jaarlijks interne en externe audits worden uitgevoerd. Aan de hand van o.a. de context- en stakeholdersanalyse, resultaten van audits, metingen en monitoring van de kwaliteitsdoelstellingen, klachten, klanttevredenheidsonderzoek en de leveranciersbeoordeling wordt doormiddel van het uitvoeren van de directiebeoordeling jaarlijks een evaluatie van het managementsysteem gerealiseerd. Tijdens de beoordeling vindt er ook een herbeoordeling van de belangen van stakeholders, de interne en externe issues en de inhoud van het risicoregister plaatst. 

Directie TRIS B.V.

Dhr. B. Splinter

Hengelo The Netherlands, 13-11-2018

Contact

+31(0)74-2428109
info@tris.pro
info@triple-r-nl.com

Adres

Topaasstraat 5
7554 TJ Hengelo
The Netherlands